Laatste nieuws

De grote vijf: voorspellingen voor de IT-industrie in 2014

voorspellingenJanuari is een ideale maand om vooruit te kijken naar ontwikkelingen binnen de IT-industrie waar de branche en het bedrijfsleven de komende tijd rekening mee moeten houden. Hieronder leest u mijn voorspellingen voor 2014.

1 Bereid u voor: informatiebeveiliging zal weer in het nieuws komen.
De komende tijd zullen we nog veel horen over kwesties rondom informatiebeveiliging of, om preciezer te zijn, ‘data governance’ – de vraag waar gegevens liggen opgeslagen en de risico’s en verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan.

De Europese Commissie is momenteel bezig met het opstellen van wet- en regelgeving op het gebied van cloud computing. Deze richtlijnen hebben onder meer betrekking op de beveiliging van gegevens, interoperabiliteit en gegevensoverdracht. Bedrijven en service providers zullen moeten nagaan welke gevolgen deze voorgestelde maatregelen hebben voor hun diensten, IT-infrastructuren en -planning. In principe is het streven van de Europese Commissie, namelijk dat de Europese Unie wereldwijd koploper wordt op het gebied van Informatiebescherming en -beveiliging, lovenswaardig. Helaas is de Europese Commissie in het verleden niet altijd succesvol geweest in het invoeren van wetten die IT-ontwikkelingen controleren en beïnvloeden. Bovendien gaat het om een wereldwijd vraagstuk dat niet alleen vanuit een Europees marktperspectief zouden moeten worden bekeken en aangepakt.

U kunt er vergif op innemen dat er in de media opnieuw verhalen rond privacy en informatiebeveiliging zullen opduiken. Ook binnen uw organisatie kunt u vragen verwachten op het gebied van risk management en beheer van security. Het is dus zaak om uw beveiliging grondig onder de loep te nemen, optimaal gebruik te maken van alle beveiligingsdiensten die tot uw beschikking staan en uw organisatie effectief te beschermen.

2 De virtuele werkplek wordt mainstream.
De sterren zijn BYOD goed gezind. Binnen het bedrijfsleven is dit fenomeen zowel in technisch als commercieel opzicht op brede schaal geaccepteerd. De meeste problemen op dit gebied, zoals vragen rond de beveiliging, softwarelicenties en technische ondersteuning, zijn inmiddels grotendeels opgelost. BYOD kan daarmee op een breed draagvlak rekenen. Volgens Infonetics Research geeft bijna twee derde van alle bedrijven hun personeel toestemming om hun eigen mobiele apparaten voor werk te gebruiken. Een belangrijk gevolg hiervan is dat er het komende jaar meer virtual desktop infrastructure (VDI) en virtual-desktop-as-a-service implementaties zullen worden gedaan.

3 Data is overal.
De opslag van data is een terugkerend en groeiend probleem binnen de hele IT-industrie. Organisaties focussen steeds meer op het analyseren van data en informatiebeveiliging. Managers zullen daarom in toenemende mate gaan kijken naar het verbeteren van de prestaties en het beheer van hun storage-omgeving, wat concurrentievoordeel kan opleveren in een economie die steeds meer om informatie draait.

4 Iedereen wordt een dienstverlener.
Het bouwen van infrastructuren is ‘uit’, en het gebruiken en aanbieden van diensten is ‘in’. ICT-afdelingen treden steeds vaker op als interne dienstverleners. Daarentegen leveren de methoden, die eerder succesvol waren binnen virtualisatieprojecten, te weinig op om de transformatie door te zetten naar een dergelijk ‘as-a-service-model’. Hiervoor is een verandering in aanpak en cultuur nodig die zeker niet mag worden onderschat.

Eén ding is duidelijk: een hybride dienstverleningsmodel zal definitief zijn intrede doen en zich verder ontwikkelen, buiten alle technische discussies rond private en publieke cloud om. Bij dit hybride model draait het niet alleen om het beheer van interne en externe platforms, het vinden van de beste locatie om applicaties te hosten of extra reactievermogen en flexibiliteit. Minstens zo belangrijk is dat we leren van de technologie en dienstverleners met wie we samenwerken en onze mogelijkheden en capaciteit tot ver buiten onze organisatie uitbreiden. 2014 wordt een uitdagend jaar. Het bouwen van sterke relaties en het inschakelen van expertise die buiten de organisatie ligt, zullen een cruciale rol spelen voor iedereen die deze uitdagingen aangaat.

5 Shadow IT: kantoorautomatisering gaat steeds meer in de richting van consumententechnologie.
Het begon allemaal met Bring Your Own Device. Werknemers — en managers voorop — wilden hun eigen mobiele apparaten op het werk gebruiken. Deze ontwikkeling werd gevolgd door BYO-connectiviteit, waarbij werknemers FaceTime of Skype gingen inzetten voor zakelijke doeleinden. Daarvoor maken ze gebruik van hun eigen, of door de werkgever bekostigde mobiele netwerkverbinding.

De meer avontuurlijk ingestelde professionals werkten zelfs via mobiele WiFi-verbindingen. Deze ontwikkeling breidt zich nu uit: directieleden beginnen nu – zonder instemming van de CIO – gebruik te maken van ICT-diensten zoals CRM Online. Conservatieve CIO’s proberen deze ontwikkeling tegen te houden met allerlei afleidingsmanoeuvres en tegenmaatregelen.

De best presterende ICT-managers geven daarentegen blijk van een open mind. Ze hebben een meer volwassen relatie met de rest van het managementteam; hun ICT-organisatie vervult een adviserende rol voor de andere afdelingen. Deze ICT-managers beheren hun budget op een meer gestructureerde wijze. Ze huren ICT-experts in op het gebied van consumententechnologie (zoals voormalige ontwikkelaars van Facebook, Amazon of Google). Deze developers weten alles van gebruikers-interfaces en gebruiksvriendelijkheid en zijn in staat om de lean-programmeertechnieken toe te passen die effectief werden ingezet bij de start-ups waar ze eerder werkzaam waren. Ze kunnen consumententechnologie optimaal laten functioneren in zakelijke omgevingen en personeel de middelen bieden om productief te blijven.

Bron: Sander Kerkhoffs